بازار جادو !

بازار جادو !

بازار طلسم توگو در شرق آفریقا از بازارهای بسیار جالب و در عین حال ترسناک دنیا است.
این بازار در لومه پایتخت توگو قرار دارد و زمانی که مردم خرافاتی محلی با مشکلی روبرو می‌شوند به این بازار مراجعه می‌کنند.
بازار طلسم لومه پر است از میزهایی که روی آنها از سر سگ گرفته تا پای فیل و پنجه شامپانزه و اسکلت گوریل فروخته می‌شود. مردم این اشیا را برای رهایی از بیماری‌ها و مشکلات می‌خرند.مردم توگو به خرافاتی بودن شهرت دارند و علی رغم تاثیراتی که غرب بر مردم این کشور داشته آنها هنوز هم عقاید خرافی خود را حفظ کرده اند.
بازار جادو !
بازار جادو !
بازار جادو !
بازار جادو !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]