آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین

آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین

آبشار هوکو بزرگترین آبشار رودخانه زرد(خوانگ خه) است. رودخانه زرد پس از یانگ تسه بلندترین رود کشور چین محسوب می‌شود. این آبشار دیدنی در استان شانشی قرار دارد و همانند رودی که در آن قرار دارد، دومین آبشار بزرگ چین است.

آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین
آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین
آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین
آبشاری دیدنی به رنگ زرد در چین

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]