دره ستارگان....

دره ستارگان....

در اطراف قشم دره فرسایشی زیبایی وجود داره که به دلیل شکل ظاهری عجیب و وسیعی که داره به دره ستاره‌ها معروفه و بومیان عقیده دارن به دلیل سقوط یک ستاره از آسمان این اشکال ایجاد شده. ولی درواقع به دلی تندبادها و باران‌های موسمی این دره ایجاد شده. بومی‌ها شب‌های این دره رو زمان آمد و شد ارواح و اشباح می‌دانند.
ضلع شمالى جزیره قشم در نزدیکى روستاى برکه خلف، عارضه زمین شناسى عجیب خود را به نمایش گذاشته است. بنا به تحقیق آنوبانینى؛ اهالى محل عقیده دارند ستاره اى از آسمان افتاده و اشکال عجیبى را از خاک و سنگ و ماسه پدید آورده است.
از شهر قشم که به سمت ساحل جنوبى آن حرکت کنید به روستاى «برکه خلف» مى رسید. روستاى برکه خلف در فاصله 5 کیلومترى از ساحل جنوبى جزیره قرار گرفته است. در شمال این روستا یکى از زیباترین جلوه هاى فرسایش در جزیره قابل مشاهده است. اهالى منطقه به این روستا استاره کفته (گاهى هم استار افتیده) مى گویند. اما، نام دره ستاره‌ها براى این پدیده کم نظیر زمین شناسى جا افتاده است.ادامه راه، جاده خاکى است که شما را به دره ستاره‌ها مى رساند.
دره ستارگان....
دره ستارگان....
دره ستارگان....
دره ستارگان....

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]