دریاچه‌ی سیف الملوک

دریاچه‌ی سیف الملوک

دریاچه‌ی سیف الملوک در مناطق شمالی دره‌ی کاغان در کنار منطقه ای به نام نران قرار دارد. داستان نام گذاری دریاچه به این نام داستانی است شنیدنی که توسط شاعر معروف صوفی “میان محمد بخش” سروده شده است. داستان در مورد یک شاهزاده‌ی پارسی است که عاشق و شیفته‌ی یک پری دریایی در این دریاچه می‌شود. مردم محلی معتقدند زیبایی دریاچه به خاطر وجود پریانی است که در قرص کامل ماه به درون دریاچه می‌آیند.
دریاچه‌ی سیف الملوک
دریاچه‌ی سیف الملوک
دریاچه‌ی سیف الملوک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]