قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!

قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!

Ben Tardif اهل کالیفرنیا سه زمان صرف ساخت دستگاهی کرد که ابعاد آن 3.5 در 2.5 متر است. ساخت این ماشین که تمام گاراژ وی را اشغال کرده است، هنوز به پایان نرسیده است. تیله‌ها در این ماشین دست ساز که انرژی و زمان زیادی صرف ساخت آن شده است، وارد مسابقه جالبی می‌شوند. در این دستگاه صدها تیله به کمک یک اهرم به بالای دستگاه کشیده می‌شوند و در سراسر این عمارت می‌چرخند و بالا و پایین می‌روند. این ماشین شامل 25 قسمت است که تمام عناصر آن از وسایل خود مخترع تامین شده اند. در این ماشین تیله‌ها وارد یک مسابقه می‌شوند، بالا و پایین می‌پرند و از قسمت‌های مختلف می‌گذرند تا سرانجام به قلعه برسند.
قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!
قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!
قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!
قلعه ای برای تیله‌ها که ساخت آن سه سال زمان برد!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]