دروازه ابر

دروازه ابر

دروازه ابر یکی از مشهور‌ترین وتاثیر گذار‌ترین اثر آنیش کاپور محسوب می‌شود. این اثر را می‌توان تعریف واقعی مجسمه شهرهای مدرن به شمار آورد که گویی در پی نشان دادن تأثیر تجدد و فناوری در زندگی انسان حاضر است. دروازه ابر گویای اتفاقات و راوی حقیقت در قالبی متفاوت می‌باشد که در نهایت انسان با حضورش مجسمه را کامل و معنی دار کرده و ارتباط دو طرفه بین اثر و مخاطب را جامه عمل می‌پوشاند.
دروازه ابر
دروازه ابر
دروازه ابر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]