شاهکار معماری دنیا

شاهکار معماری دنیا

کاخ مروارید مربوط به دوره پهلویه که توسط یکی از بزرگ‌ترین معماران جهان، «فرانک لوید رایت» برای شمس پهلوی ، به مبلغ یک میلیون دلار ساخته شده و از دید معماری یکی از شاهکارهای معماریه جهانه. می‌گن شمس به خاطر بیماری آسم که داشته این منطقه رو انتخاب کرده بوده. بخش عمده لوازم موجود در این کاخ پس از انقلاب دزدیده شد. این مجموعه تا چندی پیش به عنوان موزه و با نام مجتمع اردویی تفریحی شهید فهمیده استفاده می‌شد اما بعد به اداره میراث فرهنگی کرج سپرده شد.قراره بعد از بازسازی به عنوان یکی از گنجینه‌های با ارزش هنر و معماری معاصر دنیا مورد بازدید همگان، قرار بگیره.
شاهکار معماری دنیا
شاهکار معماری دنیا
شاهکار معماری دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]