چرا سفرهای انفرادی (FIT JOURNEY) به اروپا محبوب است؟

چرا سفرهای انفرادی (FIT JOURNEY) به اروپا محبوب است؟

Flexible independent travel یا به اختصار FIT، به شکلهای مختلف قابل ترجمه می‌باشد که یکی از آنها (سفرهای مستقل انعطاف پذیر) است. برداشتهای گوناگونی میتوان از این معنی داشت ولی به زبان ساده شما در این نوع از سفر آزادی عمل زیادی خواهید داشت زیرا این تورها در برابر خواستها، نیازها و علائق شما منعطف می‌باشند و شما می‌توانید هر گونه که میخواهید به آن شکل دهید و ترکیبهای گوناگونی از شهرهای مختلف را با ترکیب اقامتهای مختلف ایجاد کنید. در تور‌های انفرادی خبری از محدودیتهای تورهای گروهی نمیباشد. پرواز، درجه و مکان هتل، مدت اقامت، ترکیب شهرهای محل اقامت، همه و همه به سلیقه شما قابل طراحی خواهد بود.
http://buralan.ir/post/flexible-independent-travel-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-fit

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]