پله ای به سمت بهشت

پله ای به سمت بهشت

راه پله‌ی نردبانی “به سمت بهشت” که در جزیره هاوایی قرار دارد و بمنظور رسیدن آنتن‌های مخابراتی به بالای کوه ساخته شده است.
این راه پله هایکو یا به اصطلاح محلی‌ها راه پله بهشتی است و در هاوایی واقع شده است. این پلکان دارای حدود 4000 پله است که به سمت بخشی از طبیعت دست نخورده و بکر پیش میرود. این پلکان اولین بار در دوران جنگ جهانی دوم با استفاده از چوب ساخته شد تا سربازان بتوانند با نصب آنتن‌های مخابراتی با ارتش مکالمه کنند.
این آنتن‌ها در ارتفاع 850 متری دریا ساخته شد و این قابلیت را به سربازان آمریکایی میداد که تا سواحل توکیو در ژاپن بتوانند ارتباط خود را حفظ نمایند. بعد‌ها در سال 1950 این پلکان با استفاده از آهن گالوانیزه مجددا بازسازی و گسترش یافت.
پله ای به سمت بهشت
پله ای به سمت بهشت
پله ای به سمت بهشت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]