اولین هواپیمای دارای موتور جت در جهان

اولین هواپیمای دارای موتور جت در جهان

اولین هواپیمایی که برای تامین نیروی پیشران در آن از موتور جت استفاده شد، متعلق به آلمان نازی است که در سال 1941 ساخته شد اما در اواخر جنگ دوم جهانی عملیاتی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. مسر اشمیت 262 (ME-262) جنگنده ای بود که توسط ﻭﯾﻠﻬﻠﻢ ﻣﺴﺮﺍﺷﻤﯿﺖ طراحی شد عنوان «پدر جنگنده‌های امروزی» را یافت.
اولین هواپیمای دارای موتور جت در جهان
اولین هواپیمای دارای موتور جت در جهان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]