شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

عجایب تاریخ در بزرگترین موزه شیراز (1)
موزه پارس که در باغ نظر یا (باغ حکومتی) شیراز برپاست موزه ایه که همه چیزش از ساختمان آن گرفته تا اشیایش از اجزای تاریخ و فرهنگ ایران به حساب می‌آیند. از موزه پارس صحبت می‌کنیم که در شیراز، خیابان زند، باغ نظر، نزدیک ارگ کریمخان قرار گرفته.
مهم‌ترین بخش موزه پارس، آرامگاه کریم خان زند است که پر رفت و آمد‌ترین قسمت موزه به حساب می‌آید. پس از مرگ کریم خان، شاه زندیه در این بنا به خاک سپرده شد اما آغا محمد خان قاجار که به جای او قدرت را در دست گرفته بود در سال ۱۲۰۶ شمسی به دلیل کینه‌توزی دستور نبش قبر کریم خان را داد و استخوان‌های او را به کاخ گلستان منتقل کردند. اما بعدتر، یعنی در زمان رضا شاه پهلوی دوباره استخوان‌ها نبش قبر شدند و به این مکان برگشتند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]