روستای فیروز آباد

روستای فیروز آباد

فیروزآباد روستایی دربخش کجورشهرستان نوشهر ودردهستان پنجکرستاق قراردارد جمعیت این روستا براساس سرشماری مرکز آمارایران درسال 1385، 424نفر(119)خانوار که این جمعیت درحال حاضر بیشتر هم شده است . مردم این روستا بسیار زحمت کش وهمدل بوده ودر کارهای عمومی تلاش بسیاری از خودشان نشان می‌دهند.این روستای ازنطر منابع طبیعی بسیار بکر بوده وخیلی جذاب وزیباست وازنظر پوشش جنگلی انبوه ویک کوه زیبایی به نام پیله کوه که به صورت تقریبا هشت مانند بوده ونوک کوه به نطر تیز بوده ولی درنوک این کوه مسطح بوده و به صورت تقریبی به اندازه 6زمین فوتبال می‌باشد وهمچنین لمرک،زینوشت وکلنونیز به صورت نگینی درارتفاعات فیروز آباد می‌باشند که معمولا چراگاههای حیوانات اهلی درفصول گرم سال هستند.
روستای فیروز آباد
روستای فیروز آباد
روستای فیروز آباد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]