مشک زنی زنان عشایر فارس

مشک زنی زنان عشایر فارس

مشک زنی دوغ برای کره گیری در همه جای ایران چه در میان عشایر و روستاییان و چه در میان جنگل نشینان از کارهای مختص زنان است و درهمه جا زنان ترانه هایی دارند که هنگام مشک زنی همراه با حرکت مشک زمزمه می‌کنند و نوایشان با حرکت آن در هماهنگی بسیار دلچسب و مطبوعی است. که در عین حال فریاد رنج عمیقشان را نیز در بر دارد. زنان در جامعه‌ی عشایری دوشادوش مردان به کار و فعالیت مشغولند و انجام برخی از کارهای طاقت فرسا مانند مشک زنی را خود به تنهایی و بدون همکاری مرد خانواده خود بر عهده می‌گیرند. زنان عشایر فارس در هنگام زدن مشک ترانه هایی نیز با خود زمزمه می‌کنند که به گوشه ای از آن در ذیل اشاره می‌شود: مشکی ، مشکی ، مشکونه ، بند مشکم قیطونه ، دوغش مال چی پونه ، مسکه ش مال دیوونه، رنجش به ما می‌مونه، مشکی زدم نالیدم، چنگال کردم مالیدم، چنگال مو آبدار شد ، زن ارباب بیدار شد، هی جان، هی جان، جانم مشک ، جانم ، به قربانت گشت .
مشک زنی زنان عشایر فارس
مشک زنی زنان عشایر فارس
مشک زنی زنان عشایر فارس
مشک زنی زنان عشایر فارس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]