هفت دریاچه

هفت دریاچه

یکی از جابه‌های توریستی اصلی بلغارستان، یک گروه از دریاچه‌های یخی واقع در کوه‌های ریلا (Rila Mountains) می‌باشد. زمان مناسب برای دیدن دریاچه‌ها ماه‌های تابستان است ، در حالی که حتی در ماه ژوئن دریاچه‌ها می‌توانند یخ زده باشند. دریاچه‌ها یکی بالای دیگری در دره کوه قرار دارد که توسط رودخانه‌ها و آبشارها به هم پیوسته شده اند. دسترسی به دریاچه‌ها آسان نیست ، اگرچه سوار شدن به آسانسور اسکی ، فاصله کوهستان‌های شیب دار را کم می‌کند. افسانه‌ها می‌گویند دریاچه‌ها از اشک یک غول زن برای معشوقه خود تشکیل شده است.
هفت دریاچه
هفت دریاچه
هفت دریاچه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]