سنگ‌نگاره کورانگون

سنگ‌نگاره کورانگون

کورانگون نقش برجسته‌ای از دوران ایلامیان در منطقهٔ ستلان منگودرز فارس در شهرستان رستم است و دیرینگی آن به 5000 سال پیش باز می‌گردد.
نقش برجسته کورانگون نمایش نیایش آب و نیایش مذهبی در ایران است و در حدود یک کیلومتری کاخ جنجان و شهر باستانی لیدوما و در دل صخره بزرگی قرار دارد. هرتسفلد آنرا نقش کورانگون نامیده است.این نقش حاوی دو رب النوع زن و مرد است.در کنار آنها خادمان و پرستش‌کنندگان هستند.این رب النوع تاجی شاخ دار بر سر دارد و روی یک مار حلقه زده نشسته است.سر مار در دست چپ او است.با دست راست ظرف آبی را گرفته است که آب از آن فواره میزند.سه نفر در سمت راست و دو نفر در سمت چپ او ایستاده اند.بیست و هفت نفر در روبرو بر سنگهای پراکنده حجاری شده اند.این نقش برجسته به اواخر هزاره سوم پیش از میلاد تعلق دارد
سنگ‌نگاره کورانگون
سنگ‌نگاره کورانگون
سنگ‌نگاره کورانگون

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]