جنگل ابر سنگاپور

جنگل ابر سنگاپور

جنگل جدید مصنوعی سنگاپور علاوه بر داشتن گیاهان گرمسیری، سرخسهای بالارونده و منظره ای جذاب، در کنار آب قرار دارد و دربرگیرنده نخستین درختان مکانیکی جذب انرژی خورشیدی است که ۵۰ متر ارتفاع دارند. این جنگل دارای ۱۸ ابر درخت مصنوعی است که انرژی خورشید جذب می‌کنند و چون صفحات خورشیدی و مجرای تخلیه هوا برای محفظه‌های مجاور و جمع کردن آب باران عمل می‌کند.۱۱ درخت این جنگل به منظور ایجاد نیروی برق با صفحات فوتو ولتائیک مجهز شده که نور خورشید را به برق تبدیل کند، عملکردی که می‌تواند فناوری نور و آب رسانی کمکی را در منطقه حفاظت شده فراهم کند. این درختان همچنین تقلیدی از همتایان خود در جذب و انتشار گرما هستند و برای افرادی که وارد جنگل می‌شوند سایه مورد نیاز را در گرمای هوای سنگاپور تأمین می‌کنند.

جنگل ابر سنگاپور
جنگل ابر سنگاپور
جنگل ابر سنگاپور
جنگل ابر سنگاپور
جنگل ابر سنگاپور

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]