طوطی فراری با تاکسی به خانه بازگشت

طوطی فراری با تاکسی به خانه بازگشت

یک طوطی فراری پس از گرفتن تاکسی به خانه خود بازگشت.این طوطی خاکستری آفریقایی که سه هفته پیش به خاطر آزادی از خانه صاحبش پیتر جکسون 68 ساله فرار کرده بود با گرفتن تاکسی به خانه‌ای که باصاحبش در آن زندگی می‌کند برگشت.پیت نایت، راننده تاکسی گفت که بسیار تعجب کرده از این که این پرنده روی شانه‌اش نشسته و به او سلام کرده است.
این طوطی قادر نبود تا آدرس خانه را به راننده تاکسی بدهد اما به او گفته است که باید او را به صاحب برساند.
صاحب این طوطی به شخصه از راننده تاکسی و موسسه خیریه پرندگان انگلستان تشکر کرد.
طوطی فراری با تاکسی به خانه بازگشت
طوطی فراری با تاکسی به خانه بازگشت
طوطی فراری با تاکسی به خانه بازگشت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]