مدرسه ماهی ها!

مدرسه ماهی ها!

ویلیام وینرام غواص 50 ساله ای است که نمایشگاهی از مجموعه عکسهایش از گردهمایی ماهی‌ها برپا کرده است.
او این تصاویر زیبا را که به اصطلاح "مدرسه ماهی"‌ها می‌نامد در پارک دریایی "کابو پالمو" واقع در "باخا کالیفرنیا"-ایالتی در مکزیک- ثبت کرده است.
این عکاس تمام تصاویر را با نور طبیعی انداخته و نسبت به 25 سال پیش که در این ناحیه غواصی کرده معتقد است،اندازه و تعداد آبزیان بیشتر شده که همگی مدیون توجه ساکنان بومی است که برای حفاظت از آن تلاش فراوانی می‌کنند.
مدرسه ماهی ها!
مدرسه ماهی ها!
مدرسه ماهی ها!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]