تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا

تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا

همه ما درخت هایی با شکل‌های خمیده دیده ایم. ولی در آمریکا درختانی دیده میشوند که دارای خمیدگی غیر عادی هستند. البته خمیدگی‌ها طبیعی نیستند و برای همین فقط در آمریکا شاهد آن هستید.
در زمانهای قدیم برخی از اهالی آمریکا از درختان برای علامتگذاری مکان‌های مهم استفاده میکردند. آنها درخت‌ها را در طول سالیان دراز به اشکال مختلف خم میکردند. این علامتگذاری‌ها معمولا در نقاطی که منابع آب و غذا بود انجام میشد تا براحتی توسط افراد تازه وارد قابل شناسایی باشد.
تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا
تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا
تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا
تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا
تصاویری از درختان جالب و غیرعادی در آمریکا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]