شفاف‌ترین آب جهان اینجاست

شفاف‌ترین آب جهان اینجاست

مشرق - محققان زمین شناسی معتقدند که "دریاچه آبی" در جنوب نیوزیلند دارای شفاف‌ترین آب جهان است. شنا در این آب ممنوع اما تماشا و لذت بردن و اردو زدن در کنار آن امکانپذیر است.
شفاف‌ترین آب جهان اینجاست
شفاف‌ترین آب جهان اینجاست
شفاف‌ترین آب جهان اینجاست
شفاف‌ترین آب جهان اینجاست

زیبا فلاح

زیبا فلاح شنبه 4 اردیبهشت 95 - 08:41

خیلی زیبا و آرامبخشه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]