شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

بزرگ‌ترین شهر کلوخی دنیا در کرمان (3)
توصیف جهانگردان
این شهر پرجاذبه از گذشته مورد توجه بوده است و تعدادی از جهانگردان به توصیف آن پرداخته‌اند. دکتر «آلفونس گابریل» اتریشی می‌نویسد: «وقتی سایه ابرها روی منطقه‌(کلوت‌ها) می‌افتد، انسان برج و باروهای کنگره‌ای را به یاد می‌آورد.»
«ژنرال سرپرسی سایکس» که یکی از مهمترین و بانفوذترین عوامل انگلیس در ایران بوده و از کلوت‌ها دیدن کرده است، نیز می‌نویسد: «آثار شهر کلوت‌ها از غرایب طبیعت است. حین عبور از بین این نقاط مخروب، شخص تصور می‌کند که از وسط قلاع و قصرهای جن و پری می‌گذرد. اشکال عبادتگاه‌ها، اهرام، برج‌ها و قلعه‌های بزرگی را در نظر انسان مجسم می‌کنند و بدون اغراق از مشاهده آنها شخص به خود می‌لرزد.»

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]