شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

عجایب تاریخ در بزرگترین موزه شیراز (3)
یکی از دیدنی‌ترین اشیای این موزه، مجموعه ۳۰ جلد قرآن به خط یحیی الجمالی الصوفی که در قرن ۸ هجری قمری در زمان شاه ابواسحاق اینجو و به دستور خاتون نوشته شده است. یک قرآن هفده منی معروف هم در اوایل سده نهم هجری قمری به دست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری به خط محقق نوشته شده و در این موزه نگهداری می‌شود.
این قرآن، همان قرآنی است که ابتدا بر سردر دروازه قرآن در محل تنگ الله اکبر شیراز نگهداری می‌شد و در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی به موزه پارس منتقل شد. در حواشی برگ‌های این قرآن مهر و یادگارهایی از شخصیت‌هایی در دوره‌های مختلف به چشم می‌خورد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]