قصر سنتی مراکش

قصر سنتی مراکش

ریاد‌ها خانه‌های شهری با شکوهی بودند از آن شهروندان ثروتمند مانند تاجران و دلالان. خانه هایی به سبک اندرونی که هم برای حفظ حریم خانواده و هم برای تعدیل هوا در مراکش به این شکل ساخته می‌شدند.
از مشخصه‌های این خانه‌ها حیاطی بود که در وسط تعبیه شده بود و دیگر اینکه فاقد پنجره‌های بزرگ در دیوارهای خشت و گلی بیرونی بودند. این نوع معماری برای حفظ حریم اسلامی و حجاب بانوان خانه طراحی شده بود. در حیاط ریادهای سنتی معمولا چهار درخت پرتقال یا لیمو و یک فواره قرار داشت. دیوارهای این خانه‌ها با آیاتی از قرآن مزین شده بودند.
مدل این خانه‌ها در طول زمان تغییر کرده است اما فرم اصلی هنوز در خانه‌های امروزی استفاده میشود. اخیرا در پی بازسازی شهرهایی مثل مراکش و صویره موجی از اقبال به طراحی خانه‌ها به شکل ریاد‌ها بوجود امده است و بیشتر این خانه‌های سنتی به شکل هتل‌ها و رستوران بازسازی شده اند.
واژه ریاد برگرفته از واژه عربی ریاض به معنی باغ است. شهر باستانی رومی ولوبیلیس سرمنشا معماری ریاد در دوره ادریسیان بوده است (اِدریسیان سلسله‌ای بودند که در مراکش و بخشی از الجزایر فرمانروایی کرده‌اند. آنها نخستین سلسله‌ای بودند که سعی کردند باورهای شیعه را، البته به صورت بسیار ضعیف، در مغرب رواج دهند). زمانی که مرابطان در قرن یازدهم بر اسپانیا غلبه کردند، آنها صنعتگران مسلمان مسیحی و یهودی را از اسپانیا به مراکش فرستادند تا بر روی بناهای تاریخی کار کنند.
قصر سنتی مراکش
قصر سنتی مراکش
قصر سنتی مراکش
قصر سنتی مراکش
قصر سنتی مراکش

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]