شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

معابد باستانی ایران (5)
در دل ارتفاعات روستای خوربس، آثار باشکوهی از معماری صخره ای دیده می‌شود که به عقیده برخی از محققین ، بیایشگاه پیروان میترائیسم و با پرستشگاه آناهیتا(خدای آب) بوده است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]