شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

چشمه آب گرم وننق
چشمه آبگرم معدنی «وننق» در حومه روستای وننق دهستان «قره‌پشتلو» قرار دارد که این چشمه آبگرم بین دو روستای «وننق» و «لگاهی» واقع شده است.
چشمه آبگرم «وننق» خاصیت درمانی داشته و نوع آن، آبگرم گوگردی است و وجه تسمیه چشمه «وننق» نیز به دلیل واقع شدن در محدوده روستای «وننق» از دهستان «قره‌پشتلو» است.
مجرای خروج آب چشمه «وننق» به صورت سنتی توسط تعبیه خار و خاشاک و گل و سایر موانع کنترل می‌شود.شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]