شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آشنایی با بازی‌های محلی مردم استان لرستان
جوزو
جوزو، یک بازی گروهی است که در زمان‌های گذشته در لرستان بسیار رایج بوده و علاوه بر نوجوانان و جوانان حتی گاهی اوقات بزرگترها هم در آن شرکت می‌کردند ولی امروزه به علت گسترش وسایل و امکانات ارتباط جمعی و مشغله زیاد استقبال چندانی از آن نمی‌شود و در حال فراموش شدن است.
تعداد نفرات هر گروه در بازی "جوزو" متفاوت است و هر گروه می‌تواند حداقل چهار و حداکثر هشت نفر باشد. در این بازی ابتدا سرگروه‌ها با خط یا شیر و یا هر روش دیگر شروع کننده بازی را مشخص می‌کنند سپس گروه بازنده بصورت یک حلقه دایره ای پشت به هم می‌نشینند و گروه دوم باید با دست دادن یکی یکی نفرات گروه نشسته را از جمع جدا کرده و به اصطلاح از دور خارج کند.
دفاع گروه نشسته به این شکل است که دست یا پای افراد گروه مهاجم را گرفته و به داخل دایره - که حریم مجاز برای حمله گروهها در آن مشخص شده است و باید رعایت شود- می‌کشانند و او را مجبور می‌کنند که با صدای بلند کلمه "جوز" را سه بار تکرار کند که گفثن کلمه جوز یعنی تسلیم و به معنای باخت گروه است و در این لحظه یک دور بازی تمام شده و امتیاز به گروه نشسته داده می‌شود و باید جای دو گروه با هم عوض شود.
ولی اگر افراد مهاجم تمام افراد نشسته را از دور خارج کنند امتیاز برای گروه مهاجم محسوب می‌شود و گروه نشسته دوباره باید بنشینند و این بازی هفت دور اجرا می‌شود و جایزه آن توافقی است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]