شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

موزه علوم طبیعی بهاباد در سال 1377درشهر بهاباد یزد تاسیس شد . این موزه به همت آقای رضا زینلی ایجاد شدوپس از طی مراحلی ابتدا با دوازده نمونه آبزیان از بندر لنگه کار خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل موزه آموزش عینی بوده است . هم اکنون موزه دارای ده سالن ونمونه‌های مختلف می‌باشد .ودر چهار شاخه فعالیت می‌کند .موزه بی مهرگان –موزه سنگ وفسیل -آبزیان شمال این موزه مبتکر طراح عینی است و بخش‌های گیاه شناسی و جانور شناسی و سنگ وفسیل وموزه میکروسکوپیک را شامل می‌شود .

ایران - یزد-بهاباد-خ ملاعبدا...-مقابل فرمانداری – موزه علوم طبیعی بهاباد
تلفن: 03524723181
http://www.bahabadmuseum.com />

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]