شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

در سفرتون به همدان بازار همدان رو فراموش نکنید،مجموعه کنونی بازار همدان که عمدتاً مربوط به دوره قاجاریه و بعد از آن می‌باشد ، حدود 30 راسته بازار و 24 سرا دارد که اغلب صورت اولیه آنها تغییر یافته است. راسته‌ها اغلب به جهت نوع فعالیتی که دارند نام گذاری شده‌اند (مانند راسته بازار زرگرها ، صندوق سازها ، قنادها) و یا بنام بانیانشان نامیده می‌شوند (بازار زنگنه ، حسین خانی ، حاج فضل الله و ...). از مجموعه راسته بازار ، تعدادی مسقف اند از جمله ، راسته بازارهای مسجد جامع ، قصاب‌ها ، قنادها ، نخودبریزها ، کفش دوزها ، حلاج خانه ، سمسارها ، پوشش تعدادی از این راسته‌ها مسقف به طاق و گنبد و بقیه جدید و فلزی است. راسته‌های غیرمسقف و قدیمی نیز در اصل مسقف بوده است. در این مجموعه حدود 24 سرا وجود دارد که بزرگترین آنها سرای گلشنی و آبادترین آنها سرای گمرک است که جدیداً نوسازی شده است ؛ اما زیباترین و در عین حال سالمترین سراها ، سرای میرزا کاظم است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]