شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

جشن‌ها ی مردم کردستان (1)
جشن‌ها و آیین‌هایی که در میان کردان مرسوم است‌، در برگیرنده جشن‌های مذهبی‌، قومی و باستانی است که ریشه در باورهای کهن مردم دارد و اغلب تاریخی و پاره‌ای اسطوره‌ای است‌.
میرنوروزی و مراسم کوسه گردی
مراسم میرنوروزی و کوسه گردی، مسابقه و نمایشی بود که در نوروز تا دو دهه گذشته در کردستان انجام می‌گرفت. مراسم کوسه گردی توسط دو نفر انجام می‌شد. یکی از آنها "کوسا" بود و دیگری "زن کوسا". کوسا لباسهای خنده دار بزرگ و کوچک را می‌پوشید و سبیل و ریش مصنوعی بزرگی، که از پشم گوسفند درست شده بود می‌گذاشت. او کلاه بلندی بر سر داشت و یک جفت شاخ را بر سر خود نسب می‌کرد و سپس زنگوله کوچکی را بر گردن خود آویزان می‌کرد و سپس در داخل گذرگاهها همراه زنش که او نیز لباسهای خنده داری پوشیده بود و آرایش مضحکی داشت می‌گشت و مردم را می‌خنداند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]