عمارت کلاه‌فرنگی جدید

عمارت کلاه‌فرنگی جدید

عمارت کلاه‌فرنگی گروه معماری زاها حدید، جنبه‌های رسمی را با برنامه‌ریزی تاریخی شهری برنهام ادغام می‌کند. طرح ارائه شده توسط دانیل برنهام برای شهر شیکاگو از اهمیت خاصی برخوردار است و به تازگی مطلع شدیم که وی یکی از عوامل طرح شیکاگو ـ طرح برنهام ـ است که منطقه مرکزی شیکاگو را در سال 1909 بازسازی کرده و مجدداً شکل داد.
عمارت کلاه‌فرنگی جدید
عمارت کلاه‌فرنگی جدید
عمارت کلاه‌فرنگی جدید
عمارت کلاه‌فرنگی جدید

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]