خانه ای بدون میخ

خانه ای بدون میخ

نجاران ژاپنی با استفاده از هنر باستانی خود ساختمان‌های چوبی می‌سازند که هیچ میخی در آن استفاده نشده است. معماران ژاپنی گروه «کوبایاشی کنکو» و نجاران ژاپنی با استفاده از هنر باستانی خود ساختمان‌های چوبی می‌سازند که هیچ میخی در آن استفاده نشده است.
آن‌ها با دقتی بی‌نظیر قطعات چوب را به صورتی برش می‌دهند تا بتوانند آن‌ها را به یکدیگر متصل کنند، این قطعات با متصل شدن به هم بسیار مقاوم هستند.
در ژاپن خانواده‌های نجار بسیاری هستند که با همین تکنیک کار می‌کنند.
خانه ای بدون میخ
خانه ای بدون میخ
خانه ای بدون میخ
خانه ای بدون میخ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]