دانستنیهای جالب درباره مورچه ها

دانستنیهای جالب درباره مورچه ها

در تحقیقات دانشمندان مشخص شده است که مورچه‌ها در حال حرکت مسیرشان را تغییر نمی‌دهند و در یک مسیر ثابت راه می‌روند. وقتی تعداد مورچه‌ها زیاد می‌شود سرعت شان را حفظ می‌کنند تا در ترافیک نمانند. مورچه‌ها این مهارت را دارند در حالیکه انسان‌ها توانایی آن را ندارند. این توانایی جالب مورچه‌ها چند دلیل دارد :
مورچه‌ها غرور ندارند و تمایلی ندارند که سرعت و برتری شان را به بقیه مورچه‌ها نشان دهند به همین خاطر بدون توجه با سرعت ثابت راه می‌روند. انسانها در مقابل مورچه‌ها غرور زیادی دارند و این غرورشان باعث می‌شود که رفتارهای عصبی از خودشان نشان دهند که به خاطر غرورشان می‌باشد.
خیلی جالب است که هر چه مسیر حرکت مورچه‌ها شلوغ‌تر می‌شود، مرتب‌تر حرکت می‌کنند. آنها بدون حرکتی به مسیرشان ادامه می‌دهند و سعی می‌کنند سرعتشان ثابت باشد و هیچ تغییری در سرعت شان رخ ندهد. هر چه مسیر حرکت مورچه شلوغ‌تر باشد سرعت حرکت شان را بیشتر می‌کنند و تا 25 درصد به سرعت حرکت شان می‌افزایند.
دلیل سوم این است که مورچه به تصادف و برخوردها اهمیت نمی‌دهند برخلاف انسان‌ها که به کوچکترین تصادف واکنش نشان می‌دهند. قانون مورچه ای در مورد تصادفات به این صورت است که در صورتی که تصادف جزئی رخ دهد بی توجه به حرکت شان ادامه می‌دهند اما در مورد انسان این حکم صادق نمی‌باشد.
دانستنیهای جالب درباره مورچه ها
دانستنیهای جالب درباره مورچه ها

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]