معبد پرامبنان

معبد پرامبنان

معبد هندوی پرامبنان در قرن ۹ میلادی ساخته، و‌به تریمورتی(براهما، ویشنو، شیوا) اختصاص داده شده است. سراسر دیوار‌ه‌های این معبد با کنده‌کاری‌هایی که بازگو کننده داستان‌های مذهبی هستند پوشیده شده است.
معبد پرامبنان
معبد پرامبنان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]