جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا

جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا

دهمین جشنواره پرتاب گوجه فرنگی مانند هر سال در کلمبیا برگزار شد. شهر «سوتامارچان» در کشور کلمبیا شاهد پرتاب چندین تن گوجه فرنگی توسط هزاران نفر به یکدیگر بود. هر ساله در فصل بهار مردم محلی این کشور به همراه شمار زیادی از گردشگران خارجی در این جشنواره سه روزه شرکت می‌کنند. امسال نیز در حدود 20 هزار نفر در این مراسم حضور داشتند. اصل این جشنواره از سنت معروف پرتاب گوجه فرنگی شهر «بونول» اسپانیا گرفته شده است. در این جشنواره از گوجه فرنگی هایی استفاده می کنند که در بازار فروش نرفته باشد. گفته می‌شود در جشنواره امسال 10 تن گوجه فرنگی پرتاب شد.
جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا
جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا
جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا
جشنواره گوجه فرنگی در کلمبیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]