شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

در محل زندهای شهر همدان بین چهار باغ شهید مدنی و خیابان طالقانی جنب دبیرستان ابن سینا برجی قرار دارد که محل دفن شیخ السلام حسن بن عطار حافظ ابو العلاء همدانی و جمعی از امرای سلجوقی است. عثکل جد اعلای او عرب تبار بوده ولی او و پدرانش همدانی بوده‌اند.
در جریان شورش افغان‌ها در اواخر دوره صفویه فردی به نام قربان این محل را سنگر گاه خود قرار داده و ضمن دفع شورشگران از اهالی محل دفاع کرده‌است از این رو به نام او شهرت یافته است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مهدیه جمالی

مهدیه جمالی شنبه 14 شهریور 94 - 20:08

معمار و بانی ساختش چه کسی بوده؟

علیرضا سالاری

علیرضا سالاری یکشنبه 15 شهریور 94 - 00:05

بنا فاقد کتیبة تاریخی ساختمان و نام بانی است. با این وجود، بر روی سنگ قبری که در داخل ساختمان قرار دارد، کتیبه‌ای مشاهده می‌شود که این نوشته، قدیمی‌ترین و در عین حال تنها کتیبة تاریخی موجود در بنا است. نوشته­های زیر در شش سطر بر روی سنگ قبر مذکور مشاهده می‌شود:
«یا غفارالذنوب- هذا قبر المرحوم المغفور الواصل الی رحمةالله تعالی محمد فی شهر ذیحجه­الحرام غفرله سنة1090». البته تاریخ مذکور ممکن است 1009 ق. هم باشد و به هر صورت مربوط به دورة صفوی است و ارتباطی با زمان ساخت بنا ندارد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]