دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند

دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند

در جنوب شرقی تایلند، شمال شهر کومفاواپی (Kumphawapi)، دریاچه ای به نام نونگ هان کومفاواپی (Nong Han Kumphawapi) در جنوب شرقی تایلند، شمال شهر کومفاواپی (Kumphawapi)، دریاچه ای به نام نونگ هان کومفاواپی (Nong Han Kumphawapi) وجود دارد. اما محلی‌ها آن را "دریای نیلوفرهای قرمز" می‌نامند.
هر سال از آذر تا فروردین، در این دریاچه به مساحت 32 کیلومتر مربع، میلیون‌ها نیلوفر صورتی جوانه می‌زند که تا دی کاملا رشد می‌کنند. بهترین زمان دیدن آنها صبح است که گل‌ها املا باز هستند و رنگ صورتی درخشان خود را آشکار می‌کنند. اما توریست‌ها در همه ساعات روز به دیدن این دریاچه زیبا می‌روند.
آب شفاف دریاچه نونگ هان بسیار کم عمق است، با عمقی حدود فقط یک متر، اما سرچشمه همیشگی رودخانه پائو است، که رگ حیاتی در زندگی مردم استان ادون تانی (Udon Thani) می‌باشد. دارد. اما محلی‌ها آن را "دریای نیلوفرهای قرمز" می‌نامند.
هر سال از آذر تا فروردین، در این دریاچه به مساحت 32 کیلومتر مربع، میلیون‌ها نیلوفر صورتی جوانه می‌زند که تا دی کاملا رشد می‌کنند. بهترین زمان دیدن آنها صبح است که گل‌ها املا باز هستند و رنگ صورتی درخشان خود را آشکار می‌کنند. اما توریست‌ها در همه ساعات روز به دیدن این دریاچه زیبا می‌روند.
آب شفاف دریاچه نونگ هان بسیار کم عمق است، با عمقی حدود فقط یک متر، اما سرچشمه همیشگی رودخانه پائو است، که رگ حیاتی در زندگی مردم استان ادون تانی (Udon Thani) می‌باشد.
دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند
دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند
دریاچه نیلوفر قرمز در تایلند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]