رودخانه باهوکلات زیستگاه تمساح مردابی

رودخانه باهوکلات زیستگاه تمساح مردابی

این رودخانه یکی از پرآب‌ترین رودهای بلوچستان و عامل اصلی حیات در جنوب این منطقه محسوب می‌شود، اینجا محل زندگی تمساح ایرانی است، این جانور بازمانده خزندگانی است که در حدود 265 میلیون سال پیش می‌زیسته اند. در حوزه حیات وحش نیز تمساح پوزه کوتاه برجسته‌ترین موجود منطقه چابهار است که به طور طبیعى و آزاد زندگى می‌کند.
تمساح پوزه کوتاه در برکه هاى راسک، باهوکلات و باتلاق هاى دلگان و کلانى زندگى مى کند و تنها نوع تمساح ایران است که ارزش ملى و بین المللى دارد طول این جانور تا چهار متر مى رسد و قوى‌ترین عضو آن دمش است.
رودخانه باهوکلات زیستگاه تمساح مردابی
رودخانه باهوکلات زیستگاه تمساح مردابی
رودخانه باهوکلات زیستگاه تمساح مردابی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]