هم آغوشی روستا با طبیعت

هم آغوشی روستا با طبیعت

بعضی از روستاها متروکه شده و هیچ انسانی در آن زندگی نمیکند .در این دنیا روستایی است با اینکه متروکه شده اما به دل طبیعت باز گشته و زیبایی خاصی در طبیعت ایجاد کرده است .
شنگسی روستای ماهیگیری متروکه ای در چین است که به میراث زمین شهرت یافته است. این روستا از سالها پیش متروکه مانده و باعث شده دوباره طبیعت آن را به دامن خود برگرداند.
هم آغوشی روستا با طبیعت
هم آغوشی روستا با طبیعت
هم آغوشی روستا با طبیعت
هم آغوشی روستا با طبیعت
هم آغوشی روستا با طبیعت

مریم سعیدیان

مریم سعیدیان یکشنبه 20 تیر 95 - 08:51

در دنیای پر از هیایوی امروزی واقعا جای بکری برای دیدن هست

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]