شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کمپینگ در کویر (4)
برگهای نخل و دیگر روییدنی‌های نزدیک آنها میتوانند در نقش مواد سوختی عمل کنند، در صحرا شما میتوانید هر ماده سوختی که می‌یابید را به کار ببرید و نیز میتوانید یک اجاق خورشیدی بسازید.
هرچه بیشتر عرق کنید نمک بیشتری را از دست میدهید.
نمک بسیار زیاد باعث تشنگی و احساس ضعف میشود و میتواند خطرناک باشد.
نمک اضافی باید به نسبت آب دردسترس، مصرف شود. قرصهای نمک باید قبل از استفاده حل شوند.
آب باید قبل از اضافه کردن نمک به آن مورد امتحان قرار گیرد چون ممکن است به اندازه نیاز شما محتوی نمک باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

زیبا فلاح

زیبا فلاح دوشنبه 16 شهریور 94 - 13:01

عالی

علیرضا سالاری

علیرضا سالاری دوشنبه 16 شهریور 94 - 13:23

لایکککک

هادی شفیعی

هادی شفیعی دوشنبه 16 شهریور 94 - 15:40

عالیه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]