مرقد دختر امام حسین

مرقد دختر امام حسین

مرقد خوله دختر امام حسین در ورودی جنوبی شهر بعلبک در کشور لبنان و در مقابل بانک مرکزی لبنان قرار دارد.
خوله دختر امام حسین است که با او در کربلا بوده است و در راه بازگشت از کربلا در اثر تشنگی و گرسنگی فوت می‌کند و در این مکان به خاک سپرده می‌شود و در کنار قبر او درختی کاشته می‌شود. در کنار این مقبره درختی است که اهالی معتقدند زینب آن را در کنار مزار کاشت تا نشانی برای یافتن مزار باشد. این درخت اکنون مورد احترام زایرین است.با توجه به کتیبه نصب شده در بالای درب چوبی ورودی، این مکان در سال 1416 هجری قمری با کمک ایران بازسازی شده است.
مرقد دختر امام حسین

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]