زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا

زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا

این نوع پرنده در شمال امریکای جنوبی دیده شده است که بسیار زشت و ناشناخته است. این نوع پرنده همانند جغدها شب زی هست و در طول روز روی کنده‌های درختان بدون حرکت استراحت میکند. به گونه ای که اگر دقت نکنید و یا حضور او با خبر نباشید او را با کنده درخت یکی فرض خواهید کرد و متوجه آن نخواهید شد.
زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا
زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا
زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا
زشت‌ترین و ناشناخته‌ترین پرنده در دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]