کوچه باغ‌هایی به سبک دیروز

کوچه باغ‌هایی به سبک دیروز

خیابان قصردشت شیراز به باغ‌هایی که دو سمت خیابان را احاطه کرده‌اند، معروف است اما بی‌گمان کمتر کسی که اهل شیراز نباشد می‌تواند تصور کند که در انتهای بسیاری از این کوچه‌ها کوچه‌باغ‌هایی وجود دارد که هوش از سر انسان می‌رباید. کافی است از خودروی‌تان پیاده شوید و میان این کوچه‌های خاکی راه بروید، فاصله شما از شیراز امروز کمتر از پنج دقیقه است.
خیابان قصردشت خیابانی است طولانی باامتداد جنوب شرقی به شمال غربی. از چهارراه ۱۵ خرداد (پارامونت سابق)در جنوب شرقی آغاز می‌شود و به میدان قصردشت در شمال غربی ختم می‌گردد. این خیابان در طول مسیر خود از محله‌های بسیاری می‌گذرد و خیابان‌های فرعی زیادی از آن منشعب می‌شوند.

کوچه باغ‌هایی به سبک دیروز
کوچه باغ‌هایی به سبک دیروز
کوچه باغ‌هایی به سبک دیروز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]