بافت تاریخی ابرکوه ملی شد

بافت تاریخی ابرکوه ملی شد

بافت تاریخی ابرکوه در استان یزد و باقیمانده از دوره اسلامی در فهرست میراث ملی به ثبت رسید.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بافت تاریخی ابرکوه با قدمت دوره اسلامی با تایید کارشناسان میراث فرهنگی به شماره 31526 در فهرست میراث ملی قرار گرفت.
درباره بوجود آمدن و قدمت ابرکوه افسانه‌ها و داستان‌هایی نقل می‌شود که اغلب سند و مرجع علمی مقبولی ندارند، اما با توجه به آثار و ابنیه باقی‌مانده می‌توان به قدمت زیاد ابرکوه پی‌برد، اما تاریخ دقیق آن را باید در نوشته‌های پراکنده جستجو کرد.
در کتاب «شناخت ابرکوه و قدمت آن» از قول «احمدبن حسین بن علی»، کاتب مؤلف کتاب تاریخ جدید یزد آمده: زمانی که اسکندر کثه (یزد کنونی) به عنوان زندان قرار داد (یعنی زمانی که تازه یزد را بنیان گذاشت) نایبی برای خود در «ری» تعیین کرد که از ایالات «ابرقو»، «اصفهان»، «اصطخر»، «قم» خراج برای او می‌فرستاد. در صورت صحت این گفته قدمت ابرکوه نه تنها از یزد بیشتر است بلکه در آن زمان هم سنگ و هم رده ایالت اصفهان و اصطخر قلمداد می‌شده است.
درباره‌ی ابرکوه در نوشته‌های قدیم صحبت‌های زیادی شده است: «مسالک الممالک» اصطخری، «حدود العالم من المشرق الی المغرب»، «فارسنامه» ابن‌بلخی، «معجم البلدان» یاقوت حموی، «المسالک و الممالک» ابن خرداذبه، «اقلیم پارس» ایرج افشار، «نزهه القلوب» حمدالله مستوفی، «ٍسیاحت نامه جنوب ایران»، «فارس نامه ناصری» حاج میرزا حسن فسایی، «کتاب آثار ایران» آندره گدار، «اقلیم پارس» محمد نقی مصطفوی، «تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده» عبدالرحیم شریف، «لغت نامه دهخدا»، «فرهنگ فارسی معین» را می‌توان مثال زد.
در کتاب آثار ایران درباره‌ی موقعیت جغرافیایی ابرکوه آمده است؛ «"ابرقو" تقریباً در وسط راه استخر به یزد قرار دارد. بنابر روایت «حمدالله مستوفی» در ابتدا در پایان کوهی ساخته بوده‌اند و «برکوه» می‌نامیدند و پس از آن بر صحرایی که اکنون هست این شهر کرده‌اند. شهری کوچک است. کسی که از راه «سورمق» یا «دهبید» بیاید هنوز هم در دامن کوهی سنگی، که در صحرا جا مانده‌است آثار شهر قدیم و در کنار خرابه‌های عتیق، شهر جدید را که مستوفی اشاره می‌کند می‌بیند.»
بافت تاریخی ابرکوه  ملی شد
بافت تاریخی ابرکوه  ملی شد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]