باسیلیکای سنت پیتر

باسیلیکای سنت پیتر

کلیسای پاپ سنت پیتر، کلیسایی است که در اواخر دوران رنسانس، در شهر واتیکان کشور ایتالیا ساخته شده است. کلیسای سنت پیتر، بزرگ‌ترین ورودی را در بین تمام کلیساهای مسیحی موجود در جهان داراست. حدود 60 هزار نفر می‌توانند به طور همزمان در این کلیسا به عبادت بپردازند. در سنّت کاتولیک، این کلیسا محل دفن سنت پیتر می‌باشد.
او یکی از دوازده حواری عیسی مسیح (ع) بود. مطابق با روایات، او اوّلین اسقف روم و بنابراین، اوّلین نفر در جانشینی پاپ محسوب می‌شد. روایات و برخی از شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قبر سنت پیتر، درست در زیر محراب کلیسا قرار دارد. به همین دلیل از دوران اولیه مسیحیت، بسیاری از پاپ‌ها ، پس از مرگ، در این مکان دفن می‌شوند.
باسیلیکای سنت پیتر
باسیلیکای سنت پیتر
باسیلیکای سنت پیتر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]