شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

راهنمای سفر به خرم آباد (2)
صنایع دستی هر قوم و ملتی، معرف ذوق و خلاقیت‌های مردم آن دیار است، در استان لرستان، صنایع دستی در سه نوع متمایز عشایری، روستایی و شهری شکل گرفته که از سوغات خرم آباد میتوان به قالی و گلیم و جاجیم بافی، گیوه زنانه، قلم زنی، خراطی، ورشو سازی و نمدبافی اشاره کرد. در بین سوغاتی‌های خوراکی شهر هم عسل و نوعی نان محلی به اسم نان ساجی از معروفترین سوغاتی‌ها هستند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]