شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

این پل در کناره دهکده «پل انبوه» - از توابع رودبار – بر روی رودخانه شاهرود و در مسیر قدیمی و کاروان رو قزوین به دیلمان واقع گردیده و احتمالاً از ساخته‌های شاه عباس اول صفوی است. پل انبوه یکی از زیباترین ، مستحکم‌ترین و در عین حال فنی‌ترین پل‌های تاریخی ایران به شمار می‌آید که در عرض تنگه ای ، تنها با یک دهانه عریض و مرتفع ساخته شده است. در اینجا ظاهراً عرض کم و ارتفاع زیاد تنگه ، به همراه شدت نسبتاً زیاد جریان رودخانه ، مانع ساخت پلی با چند دهانه بوده است. پل انبوه در جهت تقریباً شمالی – جنوبی و عمود بر جریان رودخانه به طول حود ۶۰ متر ساخته شده است. عرض رویه پل بدون احتساب جان پناه‌ها ، حدود ۷ متر است. انتهای جنوبی پل بر روی کناره صخره ای و مرتفع رودخانه قرار گرفته است. کناره دیگر رودخانه رسوبی و شیب دار است ، بر همین اساس انتهای شمالی پل برای رسیدن به سطح اصلی جاده ادامه یافته است

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]