تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند

تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند

اسکاتلند واحدی سیاسی است در شمال غرب اروپا که یک‌سوم شمالی بریتانیای کبیر را دربر می‌گیرد. اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است. اسکاتلند همراه با انگلستان، ولز و ایرلند شمالی کشور بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهد. در کنار خاک اصلی، اسکاتلند هم‌چنین ۷۹۰ جزیره دارد که جزایر شمالی و هبریدز از آن جمله هستند. از این تعداد ۹۳ جزیره با داشتن %۲ جمعیت کشور، مسکونی هستند. پایتخت اسکاتلند شهر تاریخی ادینبرو (یا "ادینبورگ") است.
تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند
تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند
تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند
تصاویر زیبا از زمستان رؤیایی اسکاتلند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]