شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آداب معاشرت در فرهنگ روستا (2)
دست بوسی
اگر فردی از راه دوری آمده و مدتی است طرفین همدیگر را ندیده اند مانند این که شخصی از زیارت آمده یا در جای دیگری زندگی می‌کند وقتی یکدیگر را ملاقات کردند، اگر آن شخص پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، عمو یا عمه یا دایی یا این که برادر بزرگ باشد دست او را می‌بوسند و آن شخص هم متقابلا صورت و پیشانی طرف را می‌بوسد.
همچنین در آداب معاشرت روستاییان است که وقتی کسی به طور رسمی از نقطه ای به نقطه دیگری برای ملاقات و دیدار می‌رود، نباید دست خالی باشد در صورت امکان باید چیز مناسبی با خود به عنوان هدیه و تحفه ببرد که معمولا خوراکی می‌باشد مانند: میوه، کله قند و... که آن را در سفره یا بقچه ای گذاشته برای میزبان می‌برد و آن را سوغاتی گویند.
در هنگام بازگشت، میزبان نیز جواب می‌گوید و همان ظروف را که خالی کرده از اشیای دیگری که از لحاظ ارزش در همان حدود باشد، پر کرده جلوی میهمان می‌گذارد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]