شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

صعود به کول جنون (2)
شب را در پناهگاه سپری کرده و صبح روز بعد قبل از طلوع خورشید به سمت بالا حرکت کرد که ابتدای مسیر سنگلاخی بوده که باید مواظب بود و بعد از آن مسیر شیب تندی پیدا می‌کند که این شیب تا زیر تیغه معروف کول جنون کشیده شده و حدود یک ساعت زمان تا رسیدن به زیر تیغه نیاز است.
بعد از رسیدن به زیر تیغه که در کنار یخچال چال سیاه کوله جنون است باید آماده درگیری با سنگ و صخره شد، ابتدای صعود از تیغه باید از سلامتی جسمی و روحی دیگر افراد تیم اطمینان حاصل پیدا کرده سپس شروع به صعود کنید.
مسیر کاملاً دست به سنگ است، تا رسیدن به قله سه ساعت زمان نیاز دارد. بعد از رسیدن به قله مسیر برگشت از سمت مخالف مسیری که صعود کرده‎ایم بر می‌گردیم مسیر مشخص و پایکوب است.
برای برگشت به سمت پناهگاه باید از این مسیر حرکت کرده تا به شصت‌خدا برسیم که در مسیر است، این سنگ مانند شصت انگشت بزرگ است و بعد از آن باید وارد یخچال چال‌سیاه شد که در همه فصول دارای برف است.
پس از رد کردن چال سیاه وارد همان مسیر شیب داری که تا زیر تیغه کشیده شده بود می‌شویم و به سمت پناهگاه می‌رویم.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]