آرامگاه میکل آنژ

آرامگاه میکل آنژ

کلیسای سانتا کروچه به معنی کلیسای صلیب مقدس، یکی از ساختمان‌های دیدنی شهر فلورانس ایتالیا است.
در این کلیسا آرامگاه بزرگانی چون میکل آنژ، گالیله، ماکیاولی، فوسکولو، جنتیله، جاکینو روسینی و گولیلمو مارکونی وجود دارد.
بر روی دیوار این کلیسا نقاشی‌های بسیاری زیبایی کشیده شده است که با صلیب زیبا یی اثر دوناتلو روی دیوار کلیسا سانتارماریادل کارمینه – کلیسای سانتاترینتیا به سبک گوتیک فرانسه و موزه باستان شناسی – مجموعه ای از آثار باستانی یونانی ها، مصریان، رومی‌ها ، اتروسیکلها جزو دیدنی‌های این شهر است.
کلیسای سانتا کروچه به معنی کلیسای صلیب مقدس ، یکی از دیدنی‌های فلورانس ایتالیا است. وجود آثار هنری متعدد و مجسمه‌های زیبا و همچنین آرامگاهها ، این کلیسا را به یکی از مهم‌ترین دیدنی‌های ایتالیا تبدیل کرده است . ساخت کلیسا فعلی ، به جای ساختمان قدیمی در سال ۱۲۹۴ آغاز شد برج کلیسا درسال ۱۸۴۲ ساخته شده است ، جایگزین برج قبلی که توسط توسط رعد و برق آسیب دیده بود سالن کلیسا ۱۱۵ متر طول دارد که دو راهروی کناری این سالن با ستون‌های هشت ضلعی از آن جدا شده است.
آرامگاه میکل آنژ
آرامگاه میکل آنژ
آرامگاه میکل آنژ
آرامگاه میکل آنژ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]